| AREES |

 

DRET CIVIL

Contractes, Família, Reclamacions, Herències, Incapacitats i Desnonaments.

DRET PENAL

Circulació, Assistència a detinguts, Violència de gènere, Menors, Execucions de sentències i Penitenciari.

DRET TRIBUTARI

Preparació, revisió i gestió de tot tipus de declaracions d'impostos, Assistència en matèria d'inspecció tributària davant les diferents administracions.

DRET ADMINISTRATIU

Reclamacions patrimonials, Recursos, Contractació, Sancions i Urbanisme.

DRET LABORAL

Acomiadaments, Reclamacions de quantitat i Reclamació de pensions a la seguretat social.

ESTRANGERIA

Regularització, Reagrupacions, Renovacions i Recursos contra expedients d'expulsió.

 

 


C/Goleta, 19 3r 1a - 08221 Terrassa | Tel: 93 733 19 98 Fax: 93 733 62 81